Kvíčerovská sirka 2021

SIRKA 2021Klub sběratelů Policka ve spolupráci s Muzeem papírových modelů a s podporou města Police nad Metují vyhlašují třetí ročník výtvarné soutěže „Kvíčerovská sirka“. Tato soutěž si už našla svoje místo jak v programu Muzea, tak i v koncepci výstav v Zeleném domečku. Na rok 2021 je výstava naplánovaná na prosinec.

Tématem soutěže budou letos „Kvíčerovské Vánoce“. Soutěžní práce můžete odevzdat v Muzeu papírových modelů

do 30. října 2021. Soutěž je vypsána ve třech kategoriích:

A – děti do 9 let

B – děti od 10 do 12 let

C – děti od 13 do 15 let.

Do soutěže budou přijímány kresby nebo malby bez použití digitálních technologií. Každé soutěžní dílo musí také něčím vyjadřovat vztah k Polici nad Metují a musí být na zadní straně čitelně označeno kategorií, do které je přihlášeno, jménem autora a názvem.

V průběhu listopadu se sejde porota, složená ze zástupců Klubu sběratelů Policka, Muzea papírových modelů a nezávislého výtvarníka, která v každé kategorii vyhodnotí tři nejlepší díla. Vítězné práce vyjdou na malé kazetě sirek. Kromě vítězných děl bude udělena i zvláštní cena Klubu sběratelů Policka.

 Kvíčerovská sirka 2020 - ZRUŠENO

sirkaKlub sběratelů Policka ve spolupráci s Muzeem papírových modelů a s podporou města Police nad Metují vyhlašují třetí ročník výtvarné soutěže „Kvíčerovská sirka“. Tato soutěž si už našla svoje místo jak v programu Muzea, tak i v koncepci výstav v Zeleném domečku. Na rok 2020 je výstava naplánovaná na prosinec.

Tématem soutěže budou letos „Kvíčerovské Vánoce“. Soutěžní práce můžete odevzdat v Muzeu papírových modelů

do 30. října 2020. Soutěž je vypsána ve třech kategoriích:

A – děti do 9 let

B – děti od 10 do 12 let

C – děti od 13 do 15 let.

Do soutěže budou přijímány kresby nebo malby bez použití digitálních technologií. Každé soutěžní dílo musí také něčím vyjadřovat vztah k Polici nad Metují a musí být na zadní straně čitelně označeno kategorií, do které je přihlášeno, jménem autora a názvem.

V průběhu listopadu se sejde porota, složená ze zástupců Klubu sběratelů Policka, Muzea papírových modelů a nezávislého výtvarníka, která v každé kategorii vyhodnotí tři nejlepší díla. Vítězné práce vyjdou na malé kazetě sirek. Kromě vítězných děl bude udělena i zvláštní cena Klubu sběratelů Policka.

Kvíčerovská sirka 2019

„Kvíčerovská pouť“

09451014_ehktrz-bKlub sběratelů Policka ve spolupráci s Muzeem papírových modelů a s podporou Města Police nad Metují vyhlašují druhý ročník výtvarné soutěže „Kvíčerovská sirka“.

Tématem soutěže bude letos „Kvíčerovská pouť“. Soutěžní práce můžete odevzdat v Muzeu papírových modelů do 20. října 2019.

Porota se sejde na přelomu října a listopadu.

Soutěž je vypsána ve třech kategoriích:

A – děti od 6 do 9 let

B – děti od 10 do 12 let

C – děti od 13 do 15 let.

Každé soutěžní dílo musí být na zadní straně čitelně označeno kategorií, do které je přihlášeno, jménem autora a názvem. V průběhu září se sejde porota, složená ze zástupců Klubu sběratelů Policka, Muzea papírových modelů a nezávislého výtvarníka, která v každé kategorii vyhodnotí tři nejlepší díla. Vítězné práce vyjdou na malé kazetě sirek.

Kromě vítězných děl bude udělena i zvláštní cena Klubu sběratelů Policka.

Kvíčerovská sirka 2018

Moje oblíbené místo v Polici nad Metují

Bez-názvu-1Muzeum papírových modelů společně s Klubem sběratelů Policka, pod záštitou Města Police nad Metují vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti s názvem „Kvíčerovská sirka“. Termín soutěže je od ledna do konce března 2018. Tématem pro letošní rok je MOJE OBLÍBENÉ MÍSTO V POLICI NAD METUJÍ. Do soutěže přijímáme kresby nebo malby na papíře formátu A4.

Soutěžit mohou děti od 6 do 15 let ve třech kategoriích.

Soutěžní kategorie:

A – děti od 6 do 9 let

B – děti od 10 do 12 let

C – děti od 13do 15 let

Soutěžní práce odevzdejte nejpozději do 4. 4. do Muzea papírových modelů. Poté je vyhodnotí odborná porota, ve které budou zástupci Muzea papírových modelů, Klubu sběratelů Policka, Města Police nad Metují a nezávislý výtvarník. Každé přihlášené dílo musí být na zadní straně označeno soutěžní kategorií, do které je přihlášeno, čitelným jménem autora, názvem díla a kontaktem.

V průběhu května odborná porota vyhodnotí tři nejlepší díla z každé kategorie. Vítězné práce vyjdou na malé kazetě sirek. Autoři oceněných děl dostanou diplom. Kromě vítězných děl bude udělena i zvláštní cena Klubu sběratelů Policka.

V druhé polovině listopadu proběhne v Zeleném domečku výstava všech přihlášených prací. Na vernisáži budou předány diplomy.