Příměstské tábory v Polici nad Metují


Co všechno naše děti dokážou?

       …  aneb příběh jednoho příměstského tábora

Jarní příměstský tábor v Muzeu papírových modelů se koná pravidelně a to už od roku 2013. Letošní rok byl poprvé podpořen finančně z grantu MAS Stolové hory. Ale všechny informace o táboře nejspíš už víte a znáte. Kromě toho, že jsme byli v klášteře v Broumově na několika programech, kromě toho, že jsme každý den hned ráno chodili cvičit do Zeleného domečku, kromě toho, že jsme odpoledne pracovali a kromě toho… ještě jsme určitě na nějaké to „kromě toho“ zapomněli. Ale to nejzajímavější se stalo ve středu 6. března po obědě.

Středa je takový unavený den. Spousta je toho už za námi, spousta ještě před námi a venku zrovna svítilo slunce. Tak jsme děti nechaly vyběhnout na chvilku ven před Muzeum, vybavené míči nebo kriketem. Neřízeně řízená zábava, kdy se základy všech okolních staveb pod hlukem smíchu trochu chvěly.

Po půl hodině děti přiběhly do Muzea za Martinou a Danielou, protože vymyslely úžasný nápad. „Zítra uděláme bazar,“ volaly jedno přes druhé. „budeme prodávat věci, které jsme tady vytvořili a maminky nám upečou buchtu. Vymyslíme nějaké hry a všechny peníze, které vybereme dáme nemocným lidem do Hospicu!“ A bylo to na světě.

Pavel dostal za úkol vytisknout podle přesných instrukcí pozvánky a na druhý den zajistit přesný počet stolů a židlí, aby bylo kde prodávat a vybírat dobrovolné vstupné. A ve čtvrtek ráno začaly děti přicházet na příměstský tábor s koláčem, buchtami, přinesly muffiny, zákusky, které upekly nebo koupily maminky. Přišly s náramky, které samy vyrobily, se záložkami do knížek… a odpoledne to vypuklo. Ani jeden z dospělých jim do přípravy nemluvil, pokud nebyl přímo požádán. „Pavle potřebujeme pět stolů a devět židlí.“ „Martino, potřebujeme barevné fixy.“ „Danielo, ještě jeden papír…“ a po obědě už bylo vidět, jak se na třetí hodinu těší.

A ono skutečně začali přicházet rodiče a kolemjdoucí, lidé s pozvánkami v ruce a všichni přispívali do kasiček, zakousli si skvělý koláč nebo muffin, hodili si míčkem na plechovky nebo proběhli s míčem slalom mezi kužely. Během hodiny, kdy probíhal bazar a hry, dokázaly děti vybrat  1.143,- Kč.

My dospělí, co vše bereme velice vážně a odpovědně. Jak dlouho by nám trvala příprava takové akce? A pustili bychom se do ní vůbec? A s lidmi, které známe teprve třetí den?

Spoustě z nás bude připadat tento příběh neuvěřitelný, co děti dokázaly samy vymyslet, zařídit, zorganizovat, připravit a nakonec si to všechno i ohromně užít. Ale když jsme s nimi o bazaru mluvili, bylo to pro ně prostě úplně normální. Něco udělat pro jiné, pomoci nemocným…

Nám dospělým v této věci připadl nelehký úkol, neplést se jim, nemanipulovat je, jen trpělivě pozorovat a být na požádání nápomocen. A nebylo to lehké, strach z toho že nikdo nepřijde a budou děti zklamané, strach, že nestihneme vše včas nachystat, že nebude co příchozím nabídnout….zvládli jsme to. Tahle akce byla skutečně od prvního nápadu až do samého konce práce jen a jen patnácti dětí, které se sešly na jarním příměstském táboře v Muzeu papírových modelů. 

Nakonec děti napsaly dopis, který jsme odeslali spolu s penězi a fotkou do Hospice. Poslední věta z toho dopisu mluví za vše: „Rádi pomáháme!“

Jak už to tak bývá, dospělým to nakonec nedalo a tak se připojili v závěru. Spolek Apeiron přidal k penězům ze sbírky 500,- Kč a firma MycoMedica ještě další 1.000,- Kč. Takže na účet Hospicu v Červeném Kostelci nakonec od dětí putuje krásných 2.643,- Kč!

Všem, kteří přispěli, ať už na místě nebo pomohli dětem s výrobou prodejních věcí na bazárek, patří naše veliké poděkování. A to největší samozřejmě těm krásným 15 dětem, bez kterých by nic takového nemohlo vzniknout.

A tak nás napadá: není nakonec někdy dobře nechat je, aby samy něco vymyslely? Protože to evidentně nemusí být vždycky lumpárny.

Takže: Míšo, Natálko, Eliško, Matěji, Terko, Karolíno, Tomáši, Sabčo, Emo, Michale, Jitko, Nelinko, Pepčo, Nelo a Martine – DĚKUJEME ŽE JSME MOHLI BÝT U TOHO. Děkujeme, že jste nám to ukázali a děkujeme, že jste to nevzdali! A moc se těšíme, co vymyslíte příště.

                                                             Daniela Vojtěchová, Martina Váňová a Pavel Frydryh

 


Příměstské tábory v Polici nad Metují 2018

5 týdnů, 5 táborů, 87 dětí a 6 lektorů

Město Police nad Metují získalo dotaci na pořádání příměstských táborů. Dotace byla poskytnuta z operačního programu Zaměstnanost a byla poskytnuta prostřednictvím MAS Stolové hory. Každoročně, po dobu tří let, se během letních prázdnin uskuteční celkem pět příměstských táborů a vždy ještě jeden o jarních prázdninách. Tábory jsou pro dvě věkové skupiny – děti do 6 let a děti od 6 do 12 let. Tábory se konají v prostorách Mateřského centra MC Mamina a v Muzeu papírových modelů. Každý tábor trvá jeden pracovní týden, vždy od 7:30 do 15:30 hodin. Dětem se věnují zkušení lektoři, kteří připravují pestrý program. Během každého tábora děti navštíví i animační program speciálně připravený pro ně.

První tábor v MC Mamině pro děti od 3 do 6 let vedla Martina Macounová. Tábor s názvem Pohyb je hra a hra je radost, byl zaměřen na podporu dětí v pohybu. Děti byly co nejvíc na hřištích a hrály hry, soutěžily. Touha malých dětí hýbat se, je stejně přirozená, jako jejich touha po poznávání nových věcí. Právě pohyb jim umožňuje objevovat svůj životní prostor a nová místa. Pohyb a motorika úzce souvisí s centrálním nervovým systémem. Děti s Martinou Macounovou vyráběli vlastní originální tričko, které navrhla Martina Nosková ve spolupráci s časopisem BEN JÁ MÍNA. Animační program pro ně připravily lektorky muzea Pod čepicí v Hronově, kde děti navštívily současnou výstavu Mikro x Makro.

Druhý tábor s názvem Svět pohybu v MC Mamině vedla opět Martina Macounová s Leou Kolmanovou. Děti se opět pohybovaly dle počasí na hřištích, v Sokolovně a v Mamině. Tábor byl opět zaměřený na pohyb a rozvoj motoriky a snažil se přispět k tomu, aby děti k pohybu získaly přirozeně pozitivní vztah. Probíhaly soutěže, za které děti získaly diplomy a medaile. Děti si opět vyrobily originální trička a animační program byl tentokrát opravdu kouzelný. Celé dopoledne měly děti možnost strávit s kouzelníkem. Ten jim předvedl spoustu kouzel, některá je i naučil. Nakonec došlo i na kouzlení z balónků.

Třetí tábor v MC Mamině vedla Martina Nosková. Která připravila program pod názvem Galerie pod širým nebem. Během celého týdne děti pracovali s pracovním sešitem BEN JÁ MINA V GALERII. Opět si děti vyrobily vlastní trička. Během tábora děti hodně tvořily a celým týdnem nás doprovázela pohádka O klukovi z plakátu. Po vzoru umělců Huga Demartiniho, jsme tvořili ve vzduchu i na zemi náhodné objekty. Jako Jackson Pollock nebo Yves Klein jsme malovali i vlastním tělem a barvy stříkali opravdu hodně daleko, takže nikoho neminula koupel v bazénku. Fotili jsme mraky a hned jsme si je zkusili dokreslit. Animační program pro nás tentokrát připravil kameraman a tvůrce videí Tomáš Valášek. Celý den jsme s ním natáčeli video, které brzy zveřejníme.

První tábor v Muzeu papírových modelů se uskutečnil pod názvem Výlety za poznáním pověstí a bájí Policka. Během týdne 16 dětí poznávalo s Martinou Váňovou a Danielou Vojtěchovou krásy města Police nad Metují a okolí. Putování byla inspirována knihou "Pověsti z Policka – o kraji mezi Ostašem, Hvězdou, Borem a řekou Metují". Cesty a výlety je zavedly třeba k „zelené“ Suchodolské kapličce nebo na Ostaš. V průběhu týdne si děti vytvořily vlastní táborový hrníček, tričko, minci nebo šperk z bájného pokladu pod polickým klášterem. V rámci týdne děti absolvovali animační program – kurs grafiky, techniky suché jehly s výtvarníkem Jaroslavem Soumarem.     I když počasí tak úplně nepřálo, i tak děti s lektorkami stihly táborák.

Druhý tábor v Muzeu papírových modelů byl opět inspirovaný knihou, tentokrát pod názvem Putování s Malým princem. Děti si zasadily květinu a celý týden jsme cestovali po planetách. Čtvrteční den s Názvem Planeta koní aneb stáváš se na vždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal, děti navštívily animační program u koní s Helenou Rubáčkovou. Děti si opět vyrobily vlastní tričko a hrníček, během celého týdne si dělali záznamy do svého náčrtníku. Vyrobily si i vlastní hudební nástroje a zahráli jsme si koncert v lese na Žděřině. Poslední den si děti vyrobily dobroty na společný rozlučkový piknik. Počasí tentokrát přálo opravdu hodně, takže jsme dětmi navštívili i koupaliště.

V rámci projektu bylo nakoupen výtvarný materiál a další potřeby pro kreativní tvorbu během táborů. Dále sportovní potřeby a hračky. Děti měly během táborů zajištěn pitný režim a stravu včetně oběda a svačin.  O tábory byl velký zájem. To, že zaujmout děti opravu není snadné, víme všichni. Lektorům letošních táborů se to povedlo. Děkujeme za pochvaly rodičů jak emailem, tak na facebooku Příměstské tábory v Polici.  Další příměstský tábor se uskuteční o jarních prázdninách v Muzeu papírových modelů v termínu: 4. – 10. 3. 2019 pro děti ve věku od 6 do 12 let.

Děkujeme Družstvu vlastníků a jejich kuchařkám za výborné obědy, Sokolům za možnost úkrytu před deštěm v Sokolovně a všem animátorům, kteří pro děti vymysleli speciální program jen pro ně. Videa a fotografie najdete na facebooku Příměstské tábory v Polici nad Metují.


vzducholoď.Milí rodiče,

máme pro vás dobrou zprávu. Městu Police nad Metují se podařilo získat dotaci MAS Stolové hory od Evropského sociálního fondu na Příměstské tábory v Polici nad Metují. To znamená, že pokud splňujete podmínky dotace a máte zájem umístit vaše dítko na některý z našich příměstských táborů, uhradíte pouze stravu a věci nepodpořené grantem.
Cena po doložení příslušného formuláře k přihlášce je 100,-Kč den/450,-Kč týden.

Těšíme se v létě na vás!

Sníženou cenu mohou čerpat děti, jejichž rodiče:
- mají trvalé bydliště na území Královéhradeckého kraje
- jsou v Královéhradeckém kraji zaměstnaní (forma pracovního poměru nerozhoduje)
- jsou OSVČ
- jsou studenti v řádném nebo rekvalifikačním studiu
- jsou registrováni na Úřadu práce a aktivně si hledají zaměstnání
- matka je na mateřské nebo rodičovské dovolené, ale má trvající pracovní poměr

 

 

Termíny táborů
MC MaMiNa - děti do 6 let
30.7.-3.8. - Pohyb je hra a hra je radost - vede Martina Macounová
6.8. - 10.8. - Svět pohybu - vede Martina Macounová
13.8.-17.8.- Galerie pod širým nebem - vede Martina Nosková

Muzeum papírových modelů - děti od 6 let

16.7.-20.7. - Výlety za poznáním pověstí a bájí Policka
6.8. -10.8. - Putování s Malým princem

Nárok na sníženou cenu musí být doložen příslušným formulářem.
NUTNÉ FORMULÁŘE VČETNĚ PŘIHLÁŠKY NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V POLICI NAD METUJÍ A POKYNY K PLACENÍ

Formuláře je nutné vytisknout a vyplnit ručně. Pokud nemáte možnost si formulář vytisknout, v tištěné podobě je naleznete na městském úřadě v Polici nad Metují na podatelně.
 
Nezapomeňte veškeré formuláře podepsat, bez jejich podpisu nejsou účinné.
POZOR! Monitorovací zprávu vyplní každý rodič (z jedné rodiny oba rodiče). Pokud se Vás některé z bodů netýkají - nevyplňujte.
 
Pokud si nevíte rady s vyplněním dotazníku neváhejte nás kontaktovat.

Formuláře odevzdejte prosím s uhrazením tábora nejpozději do 15. 6. 2018 na pokladně Městského úřadu v Polici nad Metují.
Úhradu můžete provést v hotovosti nebo bezhotovostně na č. účtu 9005-4629551 variabilní symbol 3421, zpráva pro příjemce příjmení dětí.


Jarní příměstský tábor

VratNahledPondělí 26. 2.

Příchod do Muzea v 8.00 hodin.

Dopoledne plné her ve Výtvarné dílně v Muzeu. V 11:30 přejdeme do Koloniálu Renata, kde nám představí zákulisí prodejny Renata Steinerová. Zkusíme si přejímku zboží, včetně platby a vyplnění dodacího listu.

Ve 13:00 hodin oběd v Sokolovně. Budeme mít kuřecí vývar s nudlemi a zeleninou a masové koule v rajské omáčce.

Zakončení prvního dne ve Výtvarné dílně, kde si popovídáme o&nbspvšem, co jsme dnes poznali.

Úterý 27. 2.

Příchod do Muzea v 8:00 hodin.

Ráno krátká hra. V 9:15 odjezd autobusem na Čističku odpadních vod. Dopoledne prohlídka Čističky a návrat do Police. Po cestě zpátky si popovídáme o koloběhu vody v přírodě a vodě obecně. Pokud nám bude přát počasí, budeme se vracet přes Žděřinu.

Ve 13:00 hodin oběd v Sokolovně. Budeme mít květákovou polévku a kuřecí řízek s bramborovou kaší.

Den zakončíme ve Výtvarné dílně, kde si popovídáme o Héfaistovi, řeckém bohu ohně a sopek, patronu kovářství.

Středa 28. 2.

Příchod do Muzea v 8:00 hodin.

Ráno výtvarná rozcvička. V 10:00 hodin navštívíme truhlárnu Langhammer & Pohl v Polici. Prohlédneme si dílnu a mistři řemesla nám předvedou práci strojů. V 11:30 budeme očekáváni v kovárně pana Drašnara. Kromě samotné kovárny si prohlédneme i soukromé Muzeum pana Drašnara.

Ve 13:00 hodin oběd v Sokolovně. Budeme mít hovězí vývar s rýží a zeleninou a nudle s mákem s cukrem přelité máslem.

Den zakončíme ve Výtvarné dílně.

Čtvrtek 1. 3.

Příchod do Muzea v 8:00 hodin.

Ráno buď hra, nebo výtvarná rozcvička. Od 9:00 hodin si v restauraci Sokolovna vyzkoušíme práci číšníka. Pak se vrátíme zpátky do Muzea a v 10:45 nás bude čekat kadeřnice v kadeřnictví Iris Hair and Nails. Ukážeme si, co vše se dá dělat v kadeřnictví.

Ve 13:00 oběd v Sokolovně. Budeme mít krémovou pórkovou polévku s vejci a přírodní kuřecí plátek s rýží.

Den zakončíme ve Výtvarné dílně.

Pátek 2. 3.

Ráno plné her ve Výtvarné dílně v Muzeu a prohlídka zákulisí Muzea.

V 10:00 nás bude čekat Ivanka Richterová s polickém Divadle. Projdeme si tuto krásnou stavbu od shora dolů a prohlídku zakončíme na jeho jevišti. Pokud počasí dovolí, uděláme si krátkou procházku po městě.

Ve 13:00 hodin oběd v Sokolovně. Budeme mít slepičí vývar s těstovinou a boloňské špagety sypané sýrem.

Po obědě přejdeme do Knihovny, kde se nás ujme ředitelka, paní Věra Plachtová. S ní si projdeme knihovnu a představíme si její fungování.

Tábor zakončíme výstupem na cimbuří polické radnice!