Interaktivní prohlídka muzea spolu s výtvarnou dílnou ...

Rozvíjet kreativitu u dětí je důležité. Kreativita je pokládána za jednu z nejcennějších vlastností osobnosti. Všechny programy pro školní skupiny, dílny a workshopy pořádané v Muzeu papírových modelů se zaměřují právě na posílení tvořivého myšlení a procvičování jemné motoriky.

Tvořiví lidé se uplatňují ve vědě, technice, podnikání, ale i v řemesle.  Proč a jak rozvíjet kreativitu dětí při práci s papírem? Papír je běžný, všude přítomný a dostupný materiál. Dětem je blízký, protože se s ním denně setkávají. Rády si na něj kreslí, skládají, stříhají a muchlají jej. Při práci s papírem je rozvíjena schopnost fantazie, tvořivost. V neposlední řadě je posilováno smyslové vnímání, radost z objevování, rozvoj estetického cítění a prožívání, rozvoj a umění zobrazovat a vyjádřit se pomocí výtvarných prostředků. Práce s papírem podporuje soustředění a učí děti trpělivosti. U nás se děti prostřednictvím prací z papíru učí domlouvat se s ostatními dětmi, dělí se o pomůcky a materiál. Děti si při práci uvědomují vlastní tělo, koordinaci ruky a oka, podporuje se rozvoj všech smyslů, zapojení různých částí těla, rozvíjí se schopnost vnímat krásu přírody i předmětů a jevů kolem sebe. Každé dítě potřebuje na rozvíjení kreativity dostatek času a místa, my jsme si toho vědomi a každý den se pokoušíme přispět k tomu, aby Muzeum papírových modelů bylo bezpečným místem pro rozvíjení tvořivosti pro každého, kdo o to má zájem.

Komentované prohlídky a výtvarné dílny uzpůsobené věku se zkušeným lektorem.

Skupina v Muzeu papírových modelů uvidí celý svět z papíru. Expozice o rozloze 300 m², téměř 2 000 miniatur představující minulost, současnost i budoucnost. Přes 80 českých i zahraničních autorů představuje své umění z materiálu, který využívá lidstvo celá staletí.  Tisíce hodin lidské práce, umu a trpělivosti, dokonalý svět iluzí.

Součástí komentované prohlídky je výtvarná reakce na viděné, dle věku skupiny tvoření ve vybavené papírové dílně. Součástí prohlídky jsou pracovní listy. Časová náročnost prohlídek dle domluvy, pouze na objednání.

Martina Váňová - martina.vanova@mpmpm.cz