Projekt tradice v novém hávu

publicita-fmp-komplet-barevna-png-

Muzeum dávného kupectví ve Świdnici a Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují realizuje projekt Tradice v novém hávu financovaný Evropskou Unií z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci programu Přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V – A Česká republika – Polsko prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000775, konečný příjemce dotace: Město Police nad Metují.

Město Police nad Metují v letošním roce mimo jiné realizuje dotační projekt s názvem Tradice v Novém hávu.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Dotace ve výši 29 684EUR je určena na projekt, který se zabývá spojením dvou muzeí v pohraničí. Muzeem papírových modelů a Muzeem dávného kupectví ve Svídnici. Obě tato muzea jsou jediná svého druhu v Evropě. Uchovávají a pečují o významný kus naší historie z pohledu obchodu a modelářství. Muzea v letošním roce slaví výročí, proto je podtitulem tohoto projektu 50 plus 5. Dotace byla určena na rozvoj propagace kulturních aktivit společného pohraničí za účelem zvýšení návštěvnosti. Spolupráce muzeí povede v dlouhodobém horizontu k součinnosti podobných institucí v pohraničí a dalším novým formám spolupráce.

Projekt se začal realizovat v dubnu roku 2017 roku, kdy se začal scházet organizační tým projektu. Za polskou stranu ho má na starost ředitel Muzea dávného kupectví pan Mgr. Wiesław Rośkowicz za českou stranu je koordinátorkou projektu Mgr. Martina Váňová. Česká strana, tedy Město Police nad Metují je vedoucím partnerem projektu. Administrativní a další dílčí činnost projektu má na starost Ing. Xenie Hambálková. Projekt bude ukončen v dubnu 2018. V rámci projektu budou uplatněny mzdové náklady na realizační tým, na přípravu projektu a jeho realizaci. V rámci projektu se také kromě setkávání realizačního týmu uskuteční tři turisticko-kulturní společenská setkání. Dvě v Polici nad Metují, po 20 osobách. Jedno ve Svídnici.

cedulka A5(1)

Obě strany pořídí v rámci projektu propagační předměty a tiskoviny. Česká strana také pořídila bannery, informativní cedule a rol lupy. Významným počinem v rámci projektu je vydání dvou publikací. Padesát let Muzea dávného kupectví, Místo kde papír ožívá, která mapuje pětiletou historii muzea a přináší první vydanou odbornou stať o papírovém modelářství. Obě publikace jsou vydány v české a polské verzi.

Muzeum papírových modelů v rámci své části projektu vytvořilo přímo v expozici nové pracoviště, jehož součástí je 3D tiskárna, plottr. Polská strana pořídila audioprůvodce včetně příslušenství. Obě muzea pořídíla wifi po celé budově, a QR kody v expozici u významných exponátů. Obě muzea část webu přeloží do druhého jazyka. V Muzeu papírových modelů dále vznikl kout – zázemí pro maminky s nejmenšími dětmi. Interaktivní hravé prvky od Jaroslava Soumar a Miloše Noska, zvukové efekty, nové osvětlení vitrín. Z projektu vznik také kinosál.

Samotný projekt končí 4. dubna společným setkáním realizačního týmu ve městě Swídnice. Udržitelnost projektu je pět let. Cílem projektu je ze stálých expozic vytvořit atraktivní místo pro současného diváka, který klade vysoké nároky jak na audiovizuální stránku tak na edukativní. Obě muzea jsou unikátní a sídlí v zajímavé turistické lokalitě, cílem projektu je provázat činnosti muzeí a spolupracovat především v oblasti propagace. Pozitivní vliv projektu očekáváme především ve zvýšení návštěvnosti mladé generace.

 

Pracovní setkání ve Swidnici 4. dubna 2018

Turistické setkání dne 10. března  2018 v Polici nad Metují

Pracovní setkání ve Swídnici dne 26. června 2017

Dne 12. května 2017 pobývali obyvatelé Police nad Metují v Świdnici v České republice. Účastnili se oslav 50. výročí Muzea bývalého obchodu. Níže jsou fotografie jejich pobytu v Świdnici.

Turistické setkání dne 14. října 2017 v Polici nad Metují

Pracovní setkání v Polici nad Metují dne 26. října 2017