Příměstské tábory v Polici nad Metují

Příměstské tábory v Polici nad Metují 2018

5 týdnů, 5 táborů, 87 dětí a 6 lektorů

Město Police nad Metují získalo dotaci na pořádání příměstských táborů. Dotace byla poskytnuta z operačního programu Zaměstnanost a byla poskytnuta prostřednictvím MAS Stolové hory. Každoročně, po dobu tří let, se během letních prázdnin uskuteční celkem pět příměstských táborů a vždy ještě jeden o jarních prázdninách. Tábory jsou pro dvě věkové skupiny – děti do 6 let a děti od 6 do 12 let. Tábory se konají v prostorách Mateřského centra MC Mamina a v Muzeu papírových modelů. Každý tábor trvá jeden pracovní týden, vždy od 7:30 do 15:30 hodin. Dětem se věnují zkušení lektoři, kteří připravují pestrý program. Během každého tábora děti navštíví i animační program speciálně připravený pro ně.

První tábor v MC Mamině pro děti od 3 do 6 let vedla Martina Macounová. Tábor s názvem Pohyb je hra a hra je radost, byl zaměřen na podporu dětí v pohybu. Děti byly co nejvíc na hřištích a hrály hry, soutěžily. Touha malých dětí hýbat se, je stejně přirozená, jako jejich touha po poznávání nových věcí. Právě pohyb jim umožňuje objevovat svůj životní prostor a nová místa. Pohyb a motorika úzce souvisí s centrálním nervovým systémem. Děti s Martinou Macounovou vyráběli vlastní originální tričko, které navrhla Martina Nosková ve spolupráci s časopisem BEN JÁ MÍNA. Animační program pro ně připravily lektorky muzea Pod čepicí v Hronově, kde děti navštívily současnou výstavu Mikro x Makro.Druhý tábor s názvem Svět pohybu v MC Mamině vedla opět Martina Macounová s Leou Kolmanovou. Děti se opět pohybovaly dle počasí na hřištích, v Sokolovně a v Mamině. Tábor byl opět zaměřený na pohyb a rozvoj motoriky a snažil se přispět k tomu, aby děti k pohybu získaly přirozeně pozitivní vztah. Probíhaly soutěže, za které děti získaly diplomy a medaile. Děti si opět vyrobily originální trička a animační program byl tentokrát opravdu kouzelný. Celé dopoledne měly děti možnost strávit s kouzelníkem. Ten jim předvedl spoustu kouzel, některá je i naučil. Nakonec došlo i na kouzlení z balónků.

Třetí tábor v MC Mamině vedla Martina Nosková. Která připravila program pod názvem Galerie pod širým nebem. Během celého týdne děti pracovali s pracovním sešitem BEN JÁ MINA V GALERII. Opět si děti vyrobily vlastní trička. Během tábora děti hodně tvořily a celým týdnem nás doprovázela pohádka O klukovi z plakátu. Po vzoru umělců Huga Demartiniho, jsme tvořili ve vzduchu i na zemi náhodné objekty. Jako Jackson Pollock nebo Yves Klein jsme malovali i vlastním tělem a barvy stříkali opravdu hodně daleko, takže nikoho neminula koupel v bazénku. Fotili jsme mraky a hned jsme si je zkusili dokreslit. Animační program pro nás tentokrát připravil kameraman a tvůrce videí Tomáš Valášek. Celý den jsme s ním natáčeli video, které brzy zveřejníme.

První tábor v Muzeu papírových modelů se uskutečnil pod názvem Výlety za poznáním pověstí a bájí Policka. Během týdne 16 dětí poznávalo s Martinou Váňovou a Danielou Vojtěchovou krásy města Police nad Metují a okolí. Putování byla inspirována knihou "Pověsti z Policka – o kraji mezi Ostašem, Hvězdou, Borem a řekou Metují". Cesty a výlety je zavedly třeba k „zelené“ Suchodolské kapličce nebo na Ostaš. V průběhu týdne si děti vytvořily vlastní táborový hrníček, tričko, minci nebo šperk z bájného pokladu pod polickým klášterem. V rámci týdne děti absolvovali animační program – kurs grafiky, techniky suché jehly s výtvarníkem Jaroslavem Soumarem.     I když počasí tak úplně nepřálo, i tak děti s lektorkami stihly táborák.

Druhý tábor v Muzeu papírových modelů byl opět inspirovaný knihou, tentokrát pod názvem Putování s Malým princem. Děti si zasadily květinu a celý týden jsme cestovali po planetách. Čtvrteční den s Názvem Planeta koní aneb stáváš se na vždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal, děti navštívily animační program u koní s Helenou Rubáčkovou. Děti si opět vyrobily vlastní tričko a hrníček, během celého týdne si dělali záznamy do svého náčrtníku. Vyrobily si i vlastní hudební nástroje a zahráli jsme si koncert v lese na Žděřině. Poslední den si děti vyrobily dobroty na společný rozlučkový piknik. Počasí tentokrát přálo opravdu hodně, takže jsme dětmi navštívili i koupaliště.

V rámci projektu bylo nakoupen výtvarný materiál a další potřeby pro kreativní tvorbu během táborů. Dále sportovní potřeby a hračky. Děti měly během táborů zajištěn pitný režim a stravu včetně oběda a svačin.  O tábory byl velký zájem. To, že zaujmout děti opravu není snadné, víme všichni. Lektorům letošních táborů se to povedlo. Děkujeme za pochvaly rodičů jak emailem, tak na facebooku Příměstské tábory v Polici.  Další příměstský tábor se uskuteční o jarních prázdninách v Muzeu papírových modelů v termínu: 4. – 10. 3. 2019 pro děti ve věku od 6 do 12 let.

Děkujeme Družstvu vlastníků a jejich kuchařkám za výborné obědy, Sokolům za možnost úkrytu před deštěm v Sokolovně a všem animátorům, kteří pro děti vymysleli speciální program jen pro ně. Videa a fotografie najdete na facebooku Příměstské tábory v Polici nad Metují.

 


vzducholoď.Milí rodiče,

máme pro vás dobrou zprávu. Městu Police nad Metují se podařilo získat dotaci MAS Stolové hory od Evropského sociálního fondu na Příměstské tábory v Polici nad Metují. To znamená, že pokud splňujete podmínky dotace a máte zájem umístit vaše dítko na některý z našich příměstských táborů, uhradíte pouze stravu a věci nepodpořené grantem.
Cena po doložení příslušného formuláře k přihlášce je 100,-Kč den/450,-Kč týden.

Těšíme se v létě na vás!

Sníženou cenu mohou čerpat děti, jejichž rodiče:
- mají trvalé bydliště na území Královéhradeckého kraje
- jsou v Královéhradeckém kraji zaměstnaní (forma pracovního poměru nerozhoduje)
- jsou OSVČ
- jsou studenti v řádném nebo rekvalifikačním studiu
- jsou registrováni na Úřadu práce a aktivně si hledají zaměstnání
- matka je na mateřské nebo rodičovské dovolené, ale má trvající pracovní poměr

 

 

Termíny táborů
MC MaMiNa - děti do 6 let
30.7.-3.8. - Pohyb je hra a hra je radost - vede Martina Macounová
6.8. - 10.8. - Svět pohybu - vede Martina Macounová
13.8.-17.8.- Galerie pod širým nebem - vede Martina Nosková

Muzeum papírových modelů - děti od 6 let

16.7.-20.7. - Výlety za poznáním pověstí a bájí Policka
6.8. -10.8. - Putování s Malým princem

Nárok na sníženou cenu musí být doložen příslušným formulářem.
NUTNÉ FORMULÁŘE VČETNĚ PŘIHLÁŠKY NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V POLICI NAD METUJÍ A POKYNY K PLACENÍ

Formuláře je nutné vytisknout a vyplnit ručně. Pokud nemáte možnost si formulář vytisknout, v tištěné podobě je naleznete na městském úřadě v Polici nad Metují na podatelně.
 
Nezapomeňte veškeré formuláře podepsat, bez jejich podpisu nejsou účinné.
POZOR! Monitorovací zprávu vyplní každý rodič (z jedné rodiny oba rodiče). Pokud se Vás některé z bodů netýkají - nevyplňujte.
 
Pokud si nevíte rady s vyplněním dotazníku neváhejte nás kontaktovat.

Formuláře odevzdejte prosím s uhrazením tábora nejpozději do 15. 6. 2018 na pokladně Městského úřadu v Polici nad Metují.
Úhradu můžete provést v hotovosti nebo bezhotovostně na č. účtu 9005-4629551 variabilní symbol 3421, zpráva pro příjemce příjmení dětí.


Jarní příměstský tábor

VratNahledPondělí 26. 2.

Příchod do Muzea v 8.00 hodin.

Dopoledne plné her ve Výtvarné dílně v Muzeu. V 11:30 přejdeme do Koloniálu Renata, kde nám představí zákulisí prodejny Renata Steinerová. Zkusíme si přejímku zboží, včetně platby a vyplnění dodacího listu.

Ve 13:00 hodin oběd v Sokolovně. Budeme mít kuřecí vývar s nudlemi a zeleninou a masové koule v rajské omáčce.

Zakončení prvního dne ve Výtvarné dílně, kde si popovídáme o&nbspvšem, co jsme dnes poznali.

Úterý 27. 2.

Příchod do Muzea v 8:00 hodin.

Ráno krátká hra. V 9:15 odjezd autobusem na Čističku odpadních vod. Dopoledne prohlídka Čističky a návrat do Police. Po cestě zpátky si popovídáme o koloběhu vody v přírodě a vodě obecně. Pokud nám bude přát počasí, budeme se vracet přes Žděřinu.

Ve 13:00 hodin oběd v Sokolovně. Budeme mít květákovou polévku a kuřecí řízek s bramborovou kaší.

Den zakončíme ve Výtvarné dílně, kde si popovídáme o Héfaistovi, řeckém bohu ohně a sopek, patronu kovářství.

Středa 28. 2.

Příchod do Muzea v 8:00 hodin.

Ráno výtvarná rozcvička. V 10:00 hodin navštívíme truhlárnu Langhammer & Pohl v Polici. Prohlédneme si dílnu a mistři řemesla nám předvedou práci strojů. V 11:30 budeme očekáváni v kovárně pana Drašnara. Kromě samotné kovárny si prohlédneme i soukromé Muzeum pana Drašnara.

Ve 13:00 hodin oběd v Sokolovně. Budeme mít hovězí vývar s rýží a zeleninou a nudle s mákem s cukrem přelité máslem.

Den zakončíme ve Výtvarné dílně.

Čtvrtek 1. 3.

Příchod do Muzea v 8:00 hodin.

Ráno buď hra, nebo výtvarná rozcvička. Od 9:00 hodin si v restauraci Sokolovna vyzkoušíme práci číšníka. Pak se vrátíme zpátky do Muzea a v 10:45 nás bude čekat kadeřnice v kadeřnictví Iris Hair and Nails. Ukážeme si, co vše se dá dělat v kadeřnictví.

Ve 13:00 oběd v Sokolovně. Budeme mít krémovou pórkovou polévku s vejci a přírodní kuřecí plátek s rýží.

Den zakončíme ve Výtvarné dílně.

Pátek 2. 3.

Ráno plné her ve Výtvarné dílně v Muzeu a prohlídka zákulisí Muzea.

V 10:00 nás bude čekat Ivanka Richterová s polickém Divadle. Projdeme si tuto krásnou stavbu od shora dolů a prohlídku zakončíme na jeho jevišti. Pokud počasí dovolí, uděláme si krátkou procházku po městě.

Ve 13:00 hodin oběd v Sokolovně. Budeme mít slepičí vývar s těstovinou a boloňské špagety sypané sýrem.

Po obědě přejdeme do Knihovny, kde se nás ujme ředitelka, paní Věra Plachtová. S ní si projdeme knihovnu a představíme si její fungování.

Tábor zakončíme výstupem na cimbuří polické radnice!