Klub sběratelů Policka

Klub sběratelů Policka

sber2Poličtí sběratelé sbírají zápalkové nálepky, kalendáříky, obaly od sýrů, čokolád. Najdete mezi nimi sběratele ubrousků, cukrů, mincí, pohledů, ale i známek a dalších sběratelských předmětů. Několikrát ročně vydávají také vlastní zápalky. Ty je možné po domluvě zakoupit, nebo si o zaslání požádat emailem či telefonicky:

Josef Máslo - jo.maslo@seznam.cz
(724 935 544)

Klub sběratelů Policka pořádá také dvakrát do roka (v březnu a v říjnu) přímo v prostorách muzea setkání, spojená se sběratelskou burzou.

Kontakt na další členy:

Miroslav Fulka - filumeni@seznam.cz (607 408 247)
Milan Košťál - milan.kostal@centrum.cz

2022

Na podzim proběhne proběhne 4. ročník Kvíčerovské sirky, vyhlášení je v květnovém Polickém měsíčníku. Téma není pro letošní rok stanovené, ale kresba bez použití digitálních technologií musí něčím vyjadřovat vztah k Polici nad Metují. Uzávěrka je 30. října, poté se sejde porota, která vyhodnotí nejlepší práce v jednotlivých kategoriích a bude následovat výstava všech prací v Zeleném domečku v Polici nad Metují.

Obrázek222. října 2022 proběhne druhá letošní burza Klubu sběratelů v Muzeu papírových modelů.proběhne druhá letošní burza Klubu sběratelů v Muzeu papírových modelů. A k burze bude opět vydána zápalková nálepka na téma zmizelá Police nad Metují. Chalupa na fotografii má za sebou pohnutou historii - byly v ní kovárna, hospoda, herberk a klempířství. Ve srovnání s úrovní naší politické scény vypadá ale stále jako novostavba. Přesto byla už v roce 1957 z bezpečnostních důvodů zbourána, což se asi politikům nestane, protože kapři si přece rybník sami nevypustí. A když si nebudou vědět rady, určitě najdou nějakého nesvéprávného člověka, který jim poradí.

Ale stále věříme, že existují lidé dobré vůle (mezi ně rozhodně nepatří masový vrah, který se rozhodl vyrovnat Hitlerovi) a těm přejeme hezký zbytek roku a pevné zdraví.

Klub sběratelů Policka


Obrázek1Máme tady nový rok a opět musíme konstatovat, že stále nejsme v normálu. Covid se u nás zabydlel stejně, jako se zabydluje nová vláda, která už možná přišla na to, že mezi vládnutím a kritizováním bývalé vlády je přece jen trochu rozdíl. Pro nás se ale nic nemění, opět nás čekají dvě sběratelské burzy ve dnech 26. března a 22. října 2022. Snad už obě proběhnou bez problémů a neovlivní je žádné chaotické politické rozhodnutí, aniž by se k tomu mohli vyjádřit odborníci. Když se ale někdo pokouší vyčíst budoucnost z karet, tak to moc důvěry nevzbuzuje. V každém případě ale vyhlásíme v květnu 4. ročník Kvíčerovské sirky, momentálně přemýšlíme, jaké bude téma. Kvíčerovská sirka bude vyhlášená v květnovém Polickém měsíčníku. A jako obvykle budou k oběma burzám vydány zápalkové nálepky na téma zmizelá Police nad Metují. Objekt Antošových stodol na první nálepce byl zbourán už v roce 1932 a na jeho místě dnes stojí budova České spořitelny.

Pevné zdraví všem lidem dobré vůle (snad už to není ohrožený druh) přejí členové Klubu sběratelů Policka.

2021

2LícStále jsme se ještě nevrátili do normálu, virus tady s námi bude patrně už na věčné časy, a to nemůže změnit ani žádná revoluce. Je možné i konstatovat, že historie se opakuje. V roce 1989 jsme se podobně pokusili vyhubit komunistický virus a je tady s námi dodnes a na sametu se mu výborně daří. Dnes žijeme v době, kdy jsou na jedné straně vydávána (smysluplná i nesmyslná) protivirová nařízení a na druhé straně je nikdo nedodržuje ani nevymáhá a i někteří právníci a soudy upřednostňují výklad práva a hru se slovíčky před ochranou lidských životů.

Ale život jde dál a tak nás v závěru roku čekají ještě dvě akce. První z nich je už dříve zmiňovaná Kvíčerovská sirka, která má uzávěrku prací dne 30. října 2021. A ve stejný den od 8 do 12 hodin se uskuteční také podzimní burza sběratelů v Muzeu papírových modelů. Jak je už dobrým zvykem, i k tomuto setkání vydáváme nálepku s motivem zmizelé Police.

Všichni, kdo máte zájem, jste zváni jak na naši burzu 30. října, tak i na vernisáž výstavy 3. ročníku Kvíčerovské sirky. Termín výstavy bude ještě upřesněn. 

Pevné zdraví všem lidem dobré vůle přejí členové Klubu sběratelů Policka.


1LícMáme tu rok 2021 a zdravotní situace se nezlepšuje. Proto jsme se rozhodli třetí ročník Kvíčerovské sirky definitivně odložit. K novému vyhlášení dojde v květnu, uzávěrka prací bude do konce října a v listopadu snad už proběhne normální vernisáž s výstavou prací v Zeleném domečku.

Letos se měly také uskutečnit dvě sběratelské burzy ve dnech 27. března a 30. října. K prvnímu setkání určitě nedojde, tak snad vyjde alespoň to podzimní. Přesto jsme se rozhodli i tak vydat dvě tradiční nálepky, které ukazují Polici nad Metují, jak vypadala v minulosti. Na té březnové je průčelí Pellyho továrny, které bylo zachováno i za časů Veby a bylo definitivně zničeno až v roce 2020. Teď ještě zbývá zbořit radnici, starou školu a klášter, na Komenského náměstí vybudovat autobusové nádraží a budeme tu mít Polici budoucnosti.

Pevné zdraví všem přejí členové Klubu sběratelů.

 

 

2020

Zmizelá PoliceBlíží se konec roku 2020. Zdálo se, že to bude rok jako každý jiný. Měly proběhnout dvě sběratelské burzy a vyvrcholením měl být 3. ročník Kvíčerovské sirky s vyhodnocením, vyhlášením výsledků, vernisáží a výstavou všech došlých prací v Zeleném domečku. A zatím je všechno jinak a můžeme jen doufat, že tento stav už nebude trvat dlouho. Proto se uzávěrka pro příjem prací na téma Kvíčerovské vánoce posunuje do roku 2021, kdy se rozhodneme, zda sirku uspořádáme na jaře, nebo ji přesuneme až na podzimní měsíce.

A alespoň jedna dobrá zpráva - Klub sběratelů Policka vydal minisérii dvou zápalkových nálepek v kazetě pod názvem Kvíčerovské aforismy. Obrázky vytvořil Láďa Badalec a texty na nálepkách doplňují naše vědomosti o starých českých pověstech. Dozvíme se, co Horymír pošeptal do ouška Šemíkovi, aby neváhal se skokem. Uvidíme také, že si řada dnešních politiků vzala za vzor Přemysla Oráče. Bohužel si neuvědomili, že na pořadí záleží. A nakonec poznáme, jaký je skutečný význam slova viskóza, který bychom marně hledali ve slovníku cizích slov, a jak to vše souvisí s kněžnou Libuší. A současně vyšla i nálepka s dalším motivem zmizelé Police, která byla původně připravovaná pro druhou letošní sběratelskou burzu.

Pevné zdraví do dalších nelehkých dnů přejí členové Klubu sběratelů.


2020A V roce 2020 byly stanoveny opět dva termíny setkání a sběratelských burz na dny 21. března a 17. října. Vzhledem ke známým skutečnostem se jarní setkání nemohlo uskutečnit, zápalky s dalším polickým motivem ale byly i tak vydány. A všichni budeme doufat, že už nic nebude bránit našemu setkání na podzim.

 

 

  

2019

V roce 2019 se uskutečnila v MPM dvě setkání sběratelů ve dnech 23. března a 19. října. Jejich součástí byly i sběratelské burzy.
Jak už se stalo tradicí, k oběma setkáním vydal Klub sběratelů zápalky s fotografiemi dnes už neexistujících míst v Polici nad Metují.

Picture1

 

Sympozium sběratelů

Sympozium sběratelů video ...

Zápis ze Sympozia sběratelů a výtvarníků na téma  „Dětská kresba na zápalkových nálepkách“

Pozvánka midiPřítomné přivítal v krásném prostředí koncertního sálu ředitel základní umělecké školy (ZUŠ) Lubor Bořek. Popřál všem, kteří se dostavili, přestože byl venku krásný den, aby si udělali krásný den také v prostorách ZUŠ.

Po krátké, ale hezké hudební vložce se ujala slova moderátorka symposia, bývalá starostka Police nad Metují Ida Jenková. Představila všechny hosty, mezi kterými byl současný starosta Police nad Metují Jiří Beran, ředitel ZUŠ Lubor Bořek, zástupce Klubu sběratelů Policka Josef Máslo a člen výkonného výboru českého filumenistického svazu (ČFS) Jaroslav Čapský, který na setkání přijel z Lohenic u Přelouče a byl přítomen také na vyhlášení výsledků 1. ročníku Kvíčerovské sirky. Z učitelů výtvarné výchovy na základní škole neprojevil zájem nikdo.

Poté pozvala Ida Jenková na podium současného starostu Jiřího Berana. Ten v krátkosti vyzdvihnul význam Klubu sběratelů, Muzea papírových modelů (MPM) a ZUŠ, protože všichni přispívají k propagaci Police nad Metují. A vyslovil přání, aby se setkání vydařilo a přineslo nové podněty pro činnost uvedených institucí v budoucnosti.

Po vystoupení starosty Ida Jenková využila toho, že se předem seznámila s kronikou filumenistického kroužku, vedenou od roku 1977 a krátce připomněla historii kroužku až do současnosti. Mezi omluvenými byl také Martin Dohnal, zkušený filumenista, jehož příspěvek o historii sirkařství Ida Jenková přečetla – celý text je v příloze. A protože byla také ve skupině, která navštívila v roce 2015 poslední fungující sirkárnu v okolí v polské Bystrzycy Klodskiej, mohla zasvěceně uvést video, které na téma Výroba sirek v Polsku krásně zpracoval Miroslav Šolc.

Jako další vystoupil za polický Klub sběratelů Josef Máslo. Ten připomněl některá důležitá data z historie. Ustavující schůzka členů filumenistického kroužku při JKP v Polici nad Metují se konala 27.1.1977. Zakládajících členů bylo sedm a mezi nimi byl i Josef Máslo. Počty členů se měnily, měnilo se i sběratelství, které se stávalo více komerčním a postupně opouštělo dřívější sběratelské myšlenky. V roce 2010 se bývalý filumenistický kroužek přejmenoval na Klub sběratelů, takže se stal otevřeným pro sběratele všeho druhu. Důležitým datem je 27. říjen 2012, kdy se uskutečnilo 1. setkání sběratelů všech oborů v Pellyho domech v Polici nad Metují. V roce 2012 také vzniklo MPM, a když se později stal Klub sběratelů součástí MPM, byla v roce 2015 v jejich prostorách otevřena místnost, která je celá věnována sběratelství. Poličtí sběratelé také vydávají vlastní zápalky s motivy z policka - do současnosti jich vyšlo už přes 400. A tak se zdá, že největším problémem sběratelů je stav, kdy o sběratelství není mezi současnými dětmi a mládeží zájem. Na závěr Josef Máslo zhodnotil 1. ročník soutěže dětských kreseb Kvíčerovská sirka, aby tak uvedl další krásné video Míry Šolce, které z největší části vzniklo 22.11.2018 při vyhodnocení soutěže, předání cen a vernisáži výstavy všech kreseb zaslaných do soutěže.

Po promítnutí videa se Milan Košťál, člen klubu sběratelů, nejprve ještě vrátil k 1. ročníku Kvíčerovské sirky. Poukázal na to, že nebýt toho, že do soutěže vstoupila ZUŠ Police, která dodala většinu soutěžních prací, žádný druhý ročník by se nevyhlašoval. Základní škola neprojevila o soutěž žádný zájem a před zapojením ZUŠ došlo pouze několik prací. Druhý ročník Kvíčerovské sirky bude oficiálně vyhlášen 1. května 2019 a uzávěrka přijímání prací bude 5. září 2019. Pro druhý ročník je zvolené téma „Kvíčerovská pouť“. A protože spolupráce se ZUŠ bude určitě pokračovat, nemusíme mít o úroveň druhého ročníku obavy.

Ida Jenková potom pozvala ty, kteří měli na úspěchu Kvíčerovské sirky největší zásluhu – učitele výtvarné výchovy ZUŠ Jaroslava Soumara a Petru Nádaždyovou. Oba se velice pěkným a srozumitelným způsobem rozhovořili o výuce výtvarné výchovy a zájmu dětí. Kdo do té chvíle ještě třeba zapochyboval o úspěchu 2. ročníku Kvíčerovské sirky, tak si musel po vystoupení obou sympatických učitelů uvědomit, že všechno musí dopadnout k naprosté spokojenosti těch, kteří soutěž připravují.

Na závěr ještě dostal znovu slovo starosta Jiří Beran, který byl s průběhem celé akce velmi spokojen.  Potom ještě Ida Jenková, která je v současné době učitelkou na místní ZŠ slíbila, že se s třídami, kde učí výtvarnou výchovu, určitě soutěže zúčastní.

Na závěr dostal slovo host pan Jaroslav Čapský, který se věnoval historii filumenie a prezentoval literaturu a časopisy, které se věnují sbírání zápalkových nálepek. Zároveň prohlásil, že závidí Polici nad Metují aktivity, které tady probíhají a které nám může Přelouč závidět. A tím zároveň začala neformální část setkání v sousední místnosti, kde se ještě dlouho diskutovalo mezi krásnými výtvarnými pracemi na stěnách a při bohatém občerstvení.

A tak zbývá jen poděkovat Idě Jenkové za moderování celé akce, Jaroslavu Čapskému, že vážil cestu až od Přelouče a všem ostatním, kteří se setkání zúčastnili a nenechali se zlákat venkovním počasím.

Přílohy:
Příspěvek Martina Dohnala
V Polici nad Metují 30. března 2019
Zapsala: Dagmar Hauschková

Příspěvek Martina Dohnala

Výměnná burza sběratelů

Muzeum Papírových modelů Sobota 23. 3. 8:00 – 13:00 hodin

zberateleplakatSbírat lze snad všechno. Existují sbírky obrazů, sbírky starých i nových pohlednic, sbírky pivních etiket, sbírky známek…

V Muzeu papírových modelů se sejdou sběratelé všech oborů, aby se pochlubili svou sbírkou a aby všem „stejně postiženým“ nabídli výměnu a mohli tak rozmnožit svou sbírku. Vynechat možnost, podívat se na věci, které js588ou součástí sbírek, by byla chyba.

Mnohé sbírky jsou samy o sobě uměleckým dílem a v podstatě nezáleží na tom, zda se jedná o zápalkové nálepky nebo mince či bankovky.

A vůni sběratelské vášně můžete ochutnat třeba právě na burze v Muzeu. Výměnnou burzu sběratelů pořádá Klub sběratelů Policka ve spolupráci s Muzeem papírových modelů. Všichni sběratelé mají v rámci burzy volný vstup do Muzea.

 

 

 

 

 

 

Výměnná burza sběratelů

29314830_1042679079206782_2968113780707295232_nV sobotu 24. března dopoledne proběhla v Muzeu papírových modelů tradiční sběratelská burza, kterou pořádal Klub sběratelů Policka ve spolupráci s Muzeem papírových modelů a podporou Města Police nad Metují.

Téměř tři desítky sběratelů se sešly se sbírkami nejrůznějších věcí. Návštěvníci mohli vidět sbírky sýrových nálepek, nálepek zápalkových, pivních etiket, pohlednic, odznaků, známek… a mezi sběrateli se debatovalo, smálo, vyměňovalo, prodávalo, nabízelo, hodnotilo, schvalovalo nebo objevovalo. Jako vždy, když se sejde parta podobných nadšenců.

Ale ani svérázná a specifická terminologie nemohla přebít krásnu sbírkových předmětů. Ze starých pohlednic doslova dýchala minulost, ze známek se usmíval snad celý svět, zápalky dokázaly být překvapivě vtipné, pivní etikety se trochu vlnily a kalendáříky odkazovaly k minulosti stejně silně, jako odtikávající čas.

Vlastně lze říct, že než se kdokoliv nadál, bylo po burze. Čas tak nějak uplynul rychleji než by si většina z přítomných přála. Ale na druhou stranu platí, že dobrého pomálu.

Ke skvělé atmosféře přispěla BB kavárna naproti Muzeu, Muzeum zázemím a sběratelé tím nejpodstatnějším: nadšení a sbírkami.

Další burza je naplánovaná na dobu, kdy začne opadávat listí ze stromů.

Autorem fotografií je Štěpán Horák.