Klub sběratelů Policka

Klub sběratelů Policka

sber2Poličtí sběratelé sbírají zápalkové nálepky, kalendáříky, obaly od sýrů, čokolád. Najdete mezi nimi sběratele ubrousků, cukrů, mincí, pohledů, ale i známek a dalších sběratelských předmětů. Několikrát ročně vydávají také vlastní zápalky. Ty je možné po domluvě zakoupit, nebo si o zaslání požádat emailem či telefonicky:

Josef Máslo - jo.maslo@seznam.cz
(724 935 544)

Klub sběratelů Policka pořádá také dvakrát do roka (v březnu a v říjnu) přímo v prostorách muzea setkání, spojená se sběratelskou burzou.

Kontakt na další členy:

Miroslav Fulka - filumeni@seznam.cz (607 408 247)
Milan Košťál - milan.kostal@centrum.cz

2020

2020A V roce 2020 byly stanoveny opět dva termíny setkání a sběratelských burz na dny 21. března a 17. října. Vzhledem ke známým skutečnostem se jarní setkání nemohlo uskutečnit, zápalky s dalším polickým motivem ale byly i tak vydány. A všichni budeme doufat, že už nic nebude bránit našemu setkání na podzim.

 

 

  

2019

V roce 2019 se uskutečnila v MPM dvě setkání sběratelů ve dnech 23. března a 19. října. Jejich součástí byly i sběratelské burzy.
Jak už se stalo tradicí, k oběma setkáním vydal Klub sběratelů zápalky s fotografiemi dnes už neexistujících míst v Polici nad Metují.

Picture1

 

Sympozium sběratelů

Sympozium sběratelů video ...

Zápis ze Sympozia sběratelů a výtvarníků na téma  „Dětská kresba na zápalkových nálepkách“

Pozvánka midiPřítomné přivítal v krásném prostředí koncertního sálu ředitel základní umělecké školy (ZUŠ) Lubor Bořek. Popřál všem, kteří se dostavili, přestože byl venku krásný den, aby si udělali krásný den také v prostorách ZUŠ.

Po krátké, ale hezké hudební vložce se ujala slova moderátorka symposia, bývalá starostka Police nad Metují Ida Jenková. Představila všechny hosty, mezi kterými byl současný starosta Police nad Metují Jiří Beran, ředitel ZUŠ Lubor Bořek, zástupce Klubu sběratelů Policka Josef Máslo a člen výkonného výboru českého filumenistického svazu (ČFS) Jaroslav Čapský, který na setkání přijel z Lohenic u Přelouče a byl přítomen také na vyhlášení výsledků 1. ročníku Kvíčerovské sirky. Z učitelů výtvarné výchovy na základní škole neprojevil zájem nikdo.

Poté pozvala Ida Jenková na podium současného starostu Jiřího Berana. Ten v krátkosti vyzdvihnul význam Klubu sběratelů, Muzea papírových modelů (MPM) a ZUŠ, protože všichni přispívají k propagaci Police nad Metují. A vyslovil přání, aby se setkání vydařilo a přineslo nové podněty pro činnost uvedených institucí v budoucnosti.

Po vystoupení starosty Ida Jenková využila toho, že se předem seznámila s kronikou filumenistického kroužku, vedenou od roku 1977 a krátce připomněla historii kroužku až do současnosti. Mezi omluvenými byl také Martin Dohnal, zkušený filumenista, jehož příspěvek o historii sirkařství Ida Jenková přečetla – celý text je v příloze. A protože byla také ve skupině, která navštívila v roce 2015 poslední fungující sirkárnu v okolí v polské Bystrzycy Klodskiej, mohla zasvěceně uvést video, které na téma Výroba sirek v Polsku krásně zpracoval Miroslav Šolc.

Jako další vystoupil za polický Klub sběratelů Josef Máslo. Ten připomněl některá důležitá data z historie. Ustavující schůzka členů filumenistického kroužku při JKP v Polici nad Metují se konala 27.1.1977. Zakládajících členů bylo sedm a mezi nimi byl i Josef Máslo. Počty členů se měnily, měnilo se i sběratelství, které se stávalo více komerčním a postupně opouštělo dřívější sběratelské myšlenky. V roce 2010 se bývalý filumenistický kroužek přejmenoval na Klub sběratelů, takže se stal otevřeným pro sběratele všeho druhu. Důležitým datem je 27. říjen 2012, kdy se uskutečnilo 1. setkání sběratelů všech oborů v Pellyho domech v Polici nad Metují. V roce 2012 také vzniklo MPM, a když se později stal Klub sběratelů součástí MPM, byla v roce 2015 v jejich prostorách otevřena místnost, která je celá věnována sběratelství. Poličtí sběratelé také vydávají vlastní zápalky s motivy z policka - do současnosti jich vyšlo už přes 400. A tak se zdá, že největším problémem sběratelů je stav, kdy o sběratelství není mezi současnými dětmi a mládeží zájem. Na závěr Josef Máslo zhodnotil 1. ročník soutěže dětských kreseb Kvíčerovská sirka, aby tak uvedl další krásné video Míry Šolce, které z největší části vzniklo 22.11.2018 při vyhodnocení soutěže, předání cen a vernisáži výstavy všech kreseb zaslaných do soutěže.

Po promítnutí videa se Milan Košťál, člen klubu sběratelů, nejprve ještě vrátil k 1. ročníku Kvíčerovské sirky. Poukázal na to, že nebýt toho, že do soutěže vstoupila ZUŠ Police, která dodala většinu soutěžních prací, žádný druhý ročník by se nevyhlašoval. Základní škola neprojevila o soutěž žádný zájem a před zapojením ZUŠ došlo pouze několik prací. Druhý ročník Kvíčerovské sirky bude oficiálně vyhlášen 1. května 2019 a uzávěrka přijímání prací bude 5. září 2019. Pro druhý ročník je zvolené téma „Kvíčerovská pouť“. A protože spolupráce se ZUŠ bude určitě pokračovat, nemusíme mít o úroveň druhého ročníku obavy.

Ida Jenková potom pozvala ty, kteří měli na úspěchu Kvíčerovské sirky největší zásluhu – učitele výtvarné výchovy ZUŠ Jaroslava Soumara a Petru Nádaždyovou. Oba se velice pěkným a srozumitelným způsobem rozhovořili o výuce výtvarné výchovy a zájmu dětí. Kdo do té chvíle ještě třeba zapochyboval o úspěchu 2. ročníku Kvíčerovské sirky, tak si musel po vystoupení obou sympatických učitelů uvědomit, že všechno musí dopadnout k naprosté spokojenosti těch, kteří soutěž připravují.

Na závěr ještě dostal znovu slovo starosta Jiří Beran, který byl s průběhem celé akce velmi spokojen.  Potom ještě Ida Jenková, která je v současné době učitelkou na místní ZŠ slíbila, že se s třídami, kde učí výtvarnou výchovu, určitě soutěže zúčastní.

Na závěr dostal slovo host pan Jaroslav Čapský, který se věnoval historii filumenie a prezentoval literaturu a časopisy, které se věnují sbírání zápalkových nálepek. Zároveň prohlásil, že závidí Polici nad Metují aktivity, které tady probíhají a které nám může Přelouč závidět. A tím zároveň začala neformální část setkání v sousední místnosti, kde se ještě dlouho diskutovalo mezi krásnými výtvarnými pracemi na stěnách a při bohatém občerstvení.

A tak zbývá jen poděkovat Idě Jenkové za moderování celé akce, Jaroslavu Čapskému, že vážil cestu až od Přelouče a všem ostatním, kteří se setkání zúčastnili a nenechali se zlákat venkovním počasím.

Přílohy:
Příspěvek Martina Dohnala
V Polici nad Metují 30. března 2019
Zapsala: Dagmar Hauschková

Příspěvek Martina Dohnala

Výměnná burza sběratelů

Muzeum Papírových modelů Sobota 23. 3. 8:00 – 13:00 hodin

zberateleplakatSbírat lze snad všechno. Existují sbírky obrazů, sbírky starých i nových pohlednic, sbírky pivních etiket, sbírky známek…

V Muzeu papírových modelů se sejdou sběratelé všech oborů, aby se pochlubili svou sbírkou a aby všem „stejně postiženým“ nabídli výměnu a mohli tak rozmnožit svou sbírku. Vynechat možnost, podívat se na věci, které js588ou součástí sbírek, by byla chyba.

Mnohé sbírky jsou samy o sobě uměleckým dílem a v podstatě nezáleží na tom, zda se jedná o zápalkové nálepky nebo mince či bankovky.

A vůni sběratelské vášně můžete ochutnat třeba právě na burze v Muzeu. Výměnnou burzu sběratelů pořádá Klub sběratelů Policka ve spolupráci s Muzeem papírových modelů. Všichni sběratelé mají v rámci burzy volný vstup do Muzea.

 

 

 

 

 

 

Výměnná burza sběratelů

29314830_1042679079206782_2968113780707295232_nV sobotu 24. března dopoledne proběhla v Muzeu papírových modelů tradiční sběratelská burza, kterou pořádal Klub sběratelů Policka ve spolupráci s Muzeem papírových modelů a podporou Města Police nad Metují.

Téměř tři desítky sběratelů se sešly se sbírkami nejrůznějších věcí. Návštěvníci mohli vidět sbírky sýrových nálepek, nálepek zápalkových, pivních etiket, pohlednic, odznaků, známek… a mezi sběrateli se debatovalo, smálo, vyměňovalo, prodávalo, nabízelo, hodnotilo, schvalovalo nebo objevovalo. Jako vždy, když se sejde parta podobných nadšenců.

Ale ani svérázná a specifická terminologie nemohla přebít krásnu sbírkových předmětů. Ze starých pohlednic doslova dýchala minulost, ze známek se usmíval snad celý svět, zápalky dokázaly být překvapivě vtipné, pivní etikety se trochu vlnily a kalendáříky odkazovaly k minulosti stejně silně, jako odtikávající čas.

Vlastně lze říct, že než se kdokoliv nadál, bylo po burze. Čas tak nějak uplynul rychleji než by si většina z přítomných přála. Ale na druhou stranu platí, že dobrého pomálu.

Ke skvělé atmosféře přispěla BB kavárna naproti Muzeu, Muzeum zázemím a sběratelé tím nejpodstatnějším: nadšení a sbírkami.

Další burza je naplánovaná na dobu, kdy začne opadávat listí ze stromů.

Autorem fotografií je Štěpán Horák.