Modelářský kroužek

každou středu od 14:30 do 17 hodin

Workshopy a dílny