Projekt Tradycja w nowej szacie

publicita-fmp-komplet-barevna-png-

Muzeum Dawnego Kupiectwa wspólnie z Muzeum Modeli Papierowych w Policach nad Metuji realizuje projekt
„Tradycja w nowej szacie" dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

projekt

Numer projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000775

00000 Logo_cz_pl_eu_barevne

Spotkanie robocze w Świdnicy 4 kwietnia 2018

Spotkanie turystyczne w dniu 10 marca 2018 r. w Polici nad Metují

Spotkanie robocze w Swindniku w dniu 26 czerwca 2017

W dniu 12 maja 2017 r. w Świdnicy przebywali mieszkańcy Polic nad Metuji w Republice Czeskiej. Uczestniczyli oni w uroczystościach 50-lecia powstania Muzeum Dawnego Kupiectwa.Poniżej zdjęcia z pobytu ich w Świdnicy.

Spotkanie turystyczne w dniu 14 października 2017 r. w Polici nad Metují

Spotkanie robocze w Policce nad Metują w dniu 26 października 2017