Projekt Tradycja w nowej szacie

Muzeum Dawnego Kupiectwa wspólnie z Muzeum Modeli Papierowych w Policach nad Metuji realizuje projekt
„Tradycja w nowej szacie" dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

projekt

Numer projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000775

00000 Logo_cz_pl_eu_barevne