Igor Korpaczewski - Odrazy

KW - Odrazy aneb Slova spatřená (několik přísloví a rčení)

Police nad Metují, Zelený domeček - vernisáž 3. 8. od 18.00 hodin

19787301_889743011164791_655923632992295569_oPod zkratkou KW se skrývá jeden současný český výtvarník Igor Korpaczewski. Zkratku, vycházející z jeho příjmení, používá od osmdesátých let a stala se čímsi, co by se dalo snad nazvat jeho „logem“. V Zeleném domečku v Polici nad Metují představuje část z cyklu obrazů „Slova spatřená (několik přísloví a rčení)“. Přísloví a rčení, která prezentují moudrost předchozích generací, zaznamenal autor se sugestivní odvahou člověka, který si o nich občas dovolí pochybovat, ale ve své podstatě jejich nadčasovou povahu uznává. Ostatně i „zastřešující“ název Odrazy evokuje cosi, co nemusí nutně být realitou, ale minimálně se k ní hodně přibližuje.

Ale odrazy v názvu výstavy lze chápat i jako odrazy reality v mysli autora. Díky tomu se význam jeho obrazů posouvá dál, k symbolům, které charakterizují daná přísloví a rčení. Převážně figurativní náměty přestávají mít v cyklu „Slova spatřená“ poslání zachycení tváře či postavy daného člověka a stávají se postavou jako takovou, bez nutnosti k ní přiřazovat konkrétní osobu. Postavou, která „personifikuje“ určení a konkrétní rčení, prověřené staletími. Můžeme si dokonce pod každou z postav představit věčného žida Ahasvera, který nespokojen hledá odpovědi a pravdu, když prochází věky. A kdo jiný by mohl posoudit univerzální platnost přísloví než člověk, který - podle legendy - musí bloudit světem tak dlouho, dokud se opět nesetká s Ježíšem Kristem. Rakouský básník Robert Hamerling v básni „Ahasver v Římě“ napsal: „A přidružím-li k časovému reku prvního Ahasvera, myslete si, že kvůli kontrastu, jenž je tak v módě! - Mám pikantní být? Ó, já budu jím, jak miláčkové vaši na Seině.“[1] Ahasver může být kýmkoliv z nás - ale vždy bude sám sebou. A právě tuhle dvojjedinost, kdy lze siluetu či postavu zanonymnit a přesto zůstává jedinečným originálem, nachází KW ve rčeních a příslovích a v přeneseném smyslu i v celém světě kolem sebe. Ale zároveň si uvědomuje, že to co vidí kolem sebe, je odrazem skutečnosti, tak jak mu ji zprostředkovávají jeho smysly. A tak jak on sám - jako jedinečná bytost - se dokáže s přijatými informacemi popasovat.

KW se začal objevovat na výtvarné scéně ve stejné době, jako protagonisté skupiny Tvrdohlaví. V anotaci na stránkách Artlist napsal o Korpaczewského tvorbě Václav Hájek: „Modernismus se pohyboval mezi póly kosmologického symbolu a individuální exprese. Postmoderní reakci představuje mimo jiné jistý návrat k alegorii jakožto fabulační strategii, kdy znovu nabývá na významu otázka role, příběhu. Korpaczewského figury jsou herci rolí, v nichž se spojují konkrétní a obecné rysy.“[2] Nutno dodat, že podle všeho herci, kterým role psala sama Historie.

Výstava v Zeleném domečku v rámci Nové Terasy a potrvá do 3. 9.

Pořádá spolek Apeiron. Vstupné dobrovolné.

Novou Terasu podporují: Město Police nad Metují, Muzeum papírových modelů Police nad Metují, ZUŠ Police nad Metují, Květinářství U Petry, Martin Cibulka - Kapitol a. s., SDH Velká Ledhuje, Planeta ryb, Restaurace Sokolovna, Vinotéka Sodomková, Zelenina Suchomel a Pizzeria Janeba. Mediálním partnerem je Naše Broumovsko.

Petronkou Nové Terasy je starostka Police nad Metují, paní Ida Jenková.

Patronem pořádajícího spolku Apeiron je filosof Radim Kočandrle.

Igor Korpaczewski (KW)

Autorské výstavy a instalace (výběr):

Bůh má oči všude, Galerie Václava Špály, Praha

Q: Peace on Earth, Galerie AT HOME, synagoga Šamorín, Bratislava (instalace)

Q: Diana, Galerie AT HOME, synagoga Šamorín, Bratislava (instalace)

KW Obrazy, Galerie Brno (společně s Robertem Šalandou)

Bath City Gallery, Bath (Velká Británie)

KW Wild, Galerie CO 14, Praha (společně s Jiřím Davidem)

Q: Sen Insomnie, 36, Olomouc (instalace)

KW, Club Portugues das Artes e Ideas, Lisabon

KW p-p-p-painting, Nová síň, Praha

KW obrazy, České centrum, Vídeň

KW Family, Galerie KabinetT, Baťův komplex, Zlín

Kolektivní výstavy (výběr):

Artist House, Jeruzalém

Zkušební provoz, Galerie Mánes, Praha

Na volné téma, Galerie Václava Špály, Praha

Keine Grenze, Mannheim

Současný akvarel, Galerie Caesar, Olomouc

2+1, Ljublana

Resetting, GHMP - Městská knihovna, Praha

So...tak, Galerie Ateliers Drieberggen, Utrecht

Transfer (malba z Akademie výtvarných umění Praha), whiteBOX gallery, Mnichov

Osmdesátá (Česká malba 1984-1995), Wannieck Gallery, Brno

Images from Prague, Birmingham Art Museum, Birmingham

Galways Arts Centre, České centrum, Londýn

Vedro, Meetfactory, Praha

Prague Biennale, Karlin hall, Praha

Po sametu, GHMP – Dům U Zlatého prstenu, Praha

O barvě, Moravská galerie, Brno

Ostrovy odporu: Mezi první a druhou moderností 1985-2012, Veletržní palác, Praha

Igor Korpaczewski se narodil v roce 1959 v Praze. Po absolvování Střední školy polygrafické v Praze studoval mezi léty 1983 a 1989 pražskou Akademii výtvarného umění, nejprve v ateliéru grafiky profesora Ladislava Čepeláka, posléze na katedře malířství u Václava Pospíšila. V roce1988 strávil semestrální stáž na vídeňské akademii.

V roce 1990 se stal jedním ze zakladatelů Sdružení výtvarných umělců a Galerie mladých v rokokovém paláci U Řečických ve Vodičkově ulici. V té době působil taktéž jako kurátor výtvarné dílny tří měst (Berlín-Drážďany-Praha) a hostoval jako lektor na State Art Creativity School v Izraeli.

Během svého působení v Galerii mladých (v letech 1992 až 1994 ve funkci ředitele) se Korpaczewski velkou měrou podílel na organizaci její výstavní činnosti. Galerie tehdy pořádala dvacet pět výstav ročně (vernisáže se konaly každých čtrnáct dní) s tím, že zde proběhlo několik projektů zásadních pro českou výtvarnou scénu. V roce 1990 se tu například konal projekt hmatových výstav Hapestetika, jenž se objevil na českém území vůbec poprvé.

Od roku 1993 vyučoval až do roku 2016 Korpaczewski jako odborný asistent v ateliéru malby na pražské AVU společně s Jiřím Sopkem, jejichž polarity v obrazovém pojetí se vzájemně doplňovaly. Během těchto více dvou desetiletí Korpaczewski ovlivnil a formoval jednu novou generaci malířů (Zbyňka Sedleckého, Petra Malinu, Dalibora Davida), se kterými občas nadále spolupracuje na svých výtvarných projektech (například s Robertem Šalandou). V současné době spolupracuje např. s divadlem NoD a aktivně vystavuje v České republice i v zahraničí.

Kromě výtvarné činnosti se Korpaczewski věnuje i hudební tvorbě. Vystupuje pod pseudonymem Ewski.

V současnosti žije v Praze a tvoří ve svém hloubětínském ateliéru, kam se přesunul z pražského Žižkova.

Apeiron z. s.

[1] přeložil Jaroslav Vrchlický

[2] in: http://www.artlist.cz/igor-korpaczewski-324/; dohledáno 25. 7. 2017, 14:06 hodin